SPIRITUALISM
SEANSER MEDIUM
ANDAR HEMMA
HEALING
KONTAKT
FÖRSTA SIDAN

VÅRT STÖDPROJEKT

Länkar


Vi iakttar diskretion

 


 


Gästbok

Andar i hemmet

Ibland får vi besök av Andar i vårt hem som vill göra oss uppmärksamma på deras existens och för att de vill säga oss någonting. Om vi inte själva kan uppfatta vad de vill säga eller vilka de är, eller om vi besväras av deras närvaro i våra hem kan man kontakta ett medium för att få hjälp med detta.

Många gånger är det någon som besöker oss lite då och då för att titta till oss eller överlämna ett budskap. Då rör det sig oftast om någon som gått över till Andevärlden - det kan vara en anhörig eller någon annan nära och kär person - och som redan "hittat" in i Ljuset, men som vill besöka oss ändå.

Andra gånger kan det röra sig om någon som ännu inte gått över "hela vägen" in i Ljuset, som kanske inte riktigt vet hur han/hon ska hitta dit eller som inte förstått fullt ut att han/hon avlidit. Vi benämner det ibland som att de har "fastnat" i "mellanvärlden". Och därmed behöver hjälp att finna Ljuset som de ska gå till.
Det kan naturligtvis också vara nära och kära som lämnat "jordelivet" - men oftare har de mer en koppling till bostaden eller området där du bor eller något annat, men inte en direkt koppling till dig som person medan de levde.
Dessa Andar kan ibland vara ganska ihärdiga i sina försök att göra sig påminda. Oftast lugnar sig Anden, dock, i sina försök att göra sig uppmärksammad när väl en kontakt har etablerats och denne fått meddela sig.
De flesta av dem som "fastnat" på vägen vill, som sagt, gärna få hjälp att gå mot Ljuset och därför har de sökt upp dig, att få hjälp med att komma vidare.
Andra Andar vill dock inte gå mot Ljuset - av olika anledningar - även sedan de förstått "var" de befinner sig. Det är dock du själv som måste avgöra om du vill låta Anden husera i ditt hem även fortsättningsvis eller inte.

 

 
 

 


   

www.varande.nu - info@varande.se
  © 2006 Var Ande Nu -  NAWI SE- 134 63